Regenboog, een school in beweging….

Welkom op de site van basisschool Regenboog. Hier vindt u veel informatie over onze school. Wij zijn een onderdeel van de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp. Wij werken samen met de andere PCBO-scholen aan klassiek onderwijs in een modern jasje.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan onder de rubriek De school kort en bondig, of maak een afspraak met Roel Sarneel (directeur) voor een rondleiding om zelf de sfeer te komen proeven!

Basisschool Regenboog is een kleine basisschool. Respect, vertrouwen, rust en regelmaat zijn onze kernwaarden. Wij willen zorgen voor een schoolklimaat waar kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarin goed onderwijs wordt gegeven.

 

De school kort en bondig

Schoolgids

Actueel

 

 

Vaak bezocht
Kalender
Schooltijden
Vakantierooster
Weekbrief
Nieuwe ouders

 


 

 

 

 

 

PCB Regenboog 
Marjoleintuin 58
2353 PL Leiderdorp
071 - 5893813

regenboog@pcboleiderdorp.nl

directeur: Roel Sarneel

plv. directeur: Birgit de Winter