Nieuwe ouders

Vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden mag uw kind 10 dagdelen bij ons komen wennen en kennismaken op de basisschool. De leerkracht neemt contact met u op om daarover afspraken te maken. Ouders van jongste kleuters krijgen een vragenlijst over de ontwikkeling van hun kind mee. Deze vragenlijst zal op een later tijdstip met de leerkracht worden besproken. Ook komt de leerkracht tijdens het eerste schooljaar op huisbezoek.

Als uw kind voor het eerst op school komt doet het veel nieuwe indrukken op. Ook voor ouders is het even wennen. Via de onderstaande link vindt u informatie over de gebruiken en gewoontes op onze school.