Richtlijn Corona

Richtlijn Corona

Op school gelden regels en richtlijnen wat betreft de omgang met het coronavirus. De scholen van PCBO Leiderdorp baseren zich hierbij op de meest recente richtlijn corona van de  PO-raad, in samenwerking met het ministerie en RIVM.


Waar nodig is er nauw contact tussen de scholen en de GGD. In gevallen waarin het protocol niet voorziet, beslist de schoolleiding.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences