MR en GMR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. De ouderleden worden gekozen uit en door de ouders van de school. De leerkrachten worden gekozen uit en door het personeel.

 

De stichting PCBO kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin namens alle scholen van de PCBO één lid is afgevaardigd. In de (G)MR-vergaderingen worden allerlei zaken betreffende de scholen en de stichting besproken. De (G)MR kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. De statuten en het huishoudelijk reglement, waarin taken en bevoegdheden zijn opgenomen, vindt u op school ter inzage.

 

De MR van de Regenboog vergadert ongeveer acht keer per jaar. Voor ouders is het goed te weten dat de ouderleden er namens hen zitten en op deze manier meewerken aan het beleid en de organisatie van PCB Regenboog.

 

Leden ouders

Patrick van der Pluijm (voorzitter)
Arres van Dijk (tevens lid GMR)
Nadia Tjong Ayong

 

Leden personeel

Petra Bleiijnga (secretaris)
Chantal Kooreman (tevens lid GMR)
Nicole Beerthuizen

 

Heeft u vragen/opmerkingen, of wilt u dat de MR een bepaald onderwerp in de vergadering bespreekt, dan kunt u hen bereiken via mrregenboog apestaart pcboleiderdorp punt nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren