Leerlingenzorg

Sociale veiligheid

Op de scholen van PCBO Leiderdorp vinden we een veilige omgeving heel belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Om dit goed te kunnen vormgeven is het beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Samen met FloreoKids en ondersteund door de GGD bouwen we zo aan een veilige en gezonde omgeving voor onze leerlingen. 

 

Het beleidsplan is weergegeven in een Infographic. Door te klikken op de pictogrammen vindt u alle informatie over Sociale Veiligheid binnen PCBO Leiderdorp.

 

Infographic

 

Ondersteuningsgids

Het kan voorkomen, dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op. Soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. De leerkracht roept dan de hulp in van de intern begeleider van de school. De intern begeleider coördineert de procedure en begeleidt de leerkrachten bij het inzetten van de juiste ondersteuning en de uitvoering daarvan.

 

In de ‘Ondersteuningsgids’ van de PCBO wordt het aanbod van onze ondersteuningsmogelijkheden op de vier scholen, ’t Bolwerk, Kastanjelaan, Regenboog en Willem de Zwijger, beschreven. In eerste instantie is deze gids geschreven voor intern gebruik, dus voor de leerkrachten, intern begeleiders en directie van de PCBO. De ondersteuningsgids vormt echter ook een mooi uitgangspunt voor de communicatie met u als ouder over de ondersteuningsmogelijkheden.

 

In de gids komen onderwerpen als dyslexie, rekenproblemen, het omgaan met gedragsproblemen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de begeleiding van cognitief getalenteerde leerlingen aan bod. Daarin wordt ook de rol van onze eigen orthopedagoog beschreven en de samenwerking met instanties als het samenwerkingsverband passend primair onderwijs regio Leiden (PPO) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur of intern begeleider van de school.

Ondersteuningsgids PCBO.pdf

 

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Lees hier alles over Passend onderwijs.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren